Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Иван Димитров elena@scdp.bg
Зам. директор инж. Сабри Топчиев elena@scdp.bg
РСО/Гл. счетоводител Антоанета Стефанова elena@scdp.bg
Гл. инженер ДП инж. Венета Л.-Русева veneta.l.-ruseva.elena@scdp.bg
Ръководител участък ГС Красимир Сапунджиев
Ръководител участък ГС Иван Стоянов
Ръководител участък ГС Божидар Дилянов
Лесничей инж. Ирина Савова elena@scdp.bg
Лесничей инж. Донка Мутафова elena@scdp.bg
Лесничей Стефан Наумов
Специалист лесовъдство Николинка Воденичарова n.vodenicharova.elena@scdp.bg
Специалист лесовъдство Валентин Стефанов
Специалист лесовъдство Самет Мустафов
Специалист лесовъдство Тодор Стефанов
Техник-лесовъд в ГС Светлозар Йорданов
Горски стражар Йордан Янакиев
Горски стражар Боян Иванов
Горски стражар Йордан Сираков
Горски стражар Стоян Йорданов
Горски стражар Стефан Георгиев
КОНТАКТИ

гр. Елена, 5070, ул. "д-р Христо Момчилов" № 3
тел. 06151/6281
факс:
e-mail: elena@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч