Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски стражар Пламен Шикилев
Горски стражар Хасан Балабанов
Горски стражар Христо Воденичаров
Горски стражар Себахтин Реджебов
Горски стражар Сидер Добрев
Горски стражар Ивайло Добрев
Горски стражар Христо Мутафов
Горски стражар Стефан Делисъбев
Горски стражар Николай Иванов
Горски стражар/МКЕ Александър Александров
Счетоводител оперативен Стефанка Станева elena@scdp.bg
Касиер-домакин Валентина Чомпова elena@scdp.bg
Служител човешки ресурси Петя Стоянова elena@scdp.bg
Чистач-куриер Корнелия Иванова
Машинист, еднокофов багер Тахир Хасанов
общ работник Мустафа Мустафов
КОНТАКТИ

гр. Елена, 5070, ул. "д-р Христо Момчилов" № 3
тел. 06151/6281
факс:
e-mail: elena@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч