Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15955 ДГС Елена 28.10.2019 1938 здб,бк,цр, мжд,гбр Добив на дървесина 10,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15956 ДГС Елена 28.10.2019 1938-1 здб,бк,цр, мжд,гбр Продажба на дървесина 26,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15953 ДГС Елена 24.10.2019 1937 бк, гбр, трп, Добив на дървесина 9,084.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15954 ДГС Елена 24.10.2019 1937-1 бк, гбр, здб, трп, Продажба на дървесина 24,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15957 ДГС Елена 24.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 508.33 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи транспортни средства Виж пълна информация
15940 ДГС Елена 16.10.2019 1934 1936 бк гбр ак Добив на дървесина 46,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15941 ДГС Елена 16.10.2019 1934-1 1936-1 бк,гбр,ак Продажба на дървесина 130,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15925 ДГС Елена 04.10.2019 1933 1935 бк, бл, цр,гбр,кгбр,чб Добив на дървесина 9,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15926 ДГС Елена 04.10.2019 1935-1 бк Продажба на дървесина 13,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15908 ДГС Елена 12.09.2019 1929 1930 1931 1932 гбр,кгбр,бк,бл,,здб,пляс,срлп,бб,см,ак,цр Добив на дървесина 117,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15909 ДГС Елена 12.09.2019 1929-1 1930-1 1931-1 1932-1 гбр,кгбр,бк,бл,здб, пляс,срлп,бб,см,ак,цр Продажба на дървесина 309,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15872 ДГС Елена 13.08.2019 1927, 1928 бл, бк, цр, гбр, ак,здб Добив на дървесина 7,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15873 ДГС Елена 13.08.2019 1927-1 бл, бк, цр, гбр, ак Продажба на дървесина 11,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15855 ДГС Елена 12.07.2019 1919 бб, чб, здгл, см, здб,гбр,бк,трп,ак,трп, Добив на дървесина 27,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15836 ДГС Елена 24.06.2019 1926 бк Добив на дървесина 7,423.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15838 ДГС Елена 24.06.2019 1926-1 бк Продажба на дървесина 20,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15839 ДГС Елена 24.06.2019 1919-1 1922-1 чб, бб, здгл,бк,см,ак,трп,гбр,здб, Продажба на дървесина 104,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15814 ДГС Елена 13.06.2019 1923 1924 1925 бб,здб,пляс, трп,гбр, цр,бк Добив на дървесина 11,329.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15815 ДГС Елена 13.06.2019 1923-1 1924-1 1925-1 бб,здб,пляс, трп,гбр, цр,бк Продажба на дървесина 32,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15788 ДГС Елена 31.05.2019 1919 1922 чб,бб,здгл,см, бк, гбр, здб,трп Добив на дървесина 40,298.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация