Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16031 ДГС Елена 16.12.2019 2018 2019 2020 ак, кгбр, цр, бб,чб, мжд Добив на дървесина 31,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад, подвоз и претоварване на ТИР станция на маркирана дървесина Виж пълна информация
16038 ДГС Елена 16.12.2019 2018-1 2020-1 ак, здб, цр, бк кгбр, мжд Продажба на дървесина 39,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16013 ДГС Елена 05.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена Виж пълна информация
15993 ДГС Елена 28.11.2019 1939 здб, гбр,бк Добив на дървесина 4,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15982 ДГС Елена 12.11.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 423.61 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи транспортни средства- повторен Виж пълна информация
15955 ДГС Елена 28.10.2019 1938 здб,бк,цр, мжд,гбр Добив на дървесина 10,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15956 ДГС Елена 28.10.2019 1938-1 здб,бк,цр, мжд,гбр Продажба на дървесина 26,730.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15953 ДГС Елена 24.10.2019 1937 бк, гбр, трп, Добив на дървесина 9,084.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15954 ДГС Елена 24.10.2019 1937-1 бк, гбр, здб, трп, Продажба на дървесина 24,054.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15957 ДГС Елена 24.10.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 508.33 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи транспортни средства Виж пълна информация
15940 ДГС Елена 16.10.2019 1934 1936 бк гбр ак Добив на дървесина 46,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15941 ДГС Елена 16.10.2019 1934-1 1936-1 бк,гбр,ак Продажба на дървесина 130,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15925 ДГС Елена 04.10.2019 1933 1935 бк, бл, цр,гбр,кгбр,чб Добив на дървесина 9,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15926 ДГС Елена 04.10.2019 1935-1 бк Продажба на дървесина 13,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15908 ДГС Елена 12.09.2019 1929 1930 1931 1932 гбр,кгбр,бк,бл,,здб,пляс,срлп,бб,см,ак,цр Добив на дървесина 117,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15909 ДГС Елена 12.09.2019 1929-1 1930-1 1931-1 1932-1 гбр,кгбр,бк,бл,здб, пляс,срлп,бб,см,ак,цр Продажба на дървесина 309,937.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15872 ДГС Елена 13.08.2019 1927, 1928 бл, бк, цр, гбр, ак,здб Добив на дървесина 7,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15873 ДГС Елена 13.08.2019 1927-1 бл, бк, цр, гбр, ак Продажба на дървесина 11,477.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
15855 ДГС Елена 12.07.2019 1919 бб, чб, здгл, см, здб,гбр,бк,трп,ак,трп, Добив на дървесина 27,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15836 ДГС Елена 24.06.2019 1926 бк Добив на дървесина 7,423.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация