Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16424 ДГС Елена 04.08.2020 2043 2044 2045 здб, бк, гбр, цр, ак, пляс, трп, чрш, мжд, чб, бб, кгбр Добив на дървесина 50,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16425 ДГС Елена 04.08.2020 2043-1 2044-1 2045-1 здб, бк, гбр, пляс, цр, ак, бб, трп, чрш,кгбр,мжд,чб, Продажба на дървесина 122,247.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16406 ДГС Елена 21.07.2020 2017 бк гбр Добив на дървесина 47,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16406 на ДГС Елена от 21.07.2020 е прекратена!
16407 ДГС Елена 21.07.2020 2017-1 бк гбр Продажба на дървесина 113,452.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16407 на ДГС Елена от 21.07.2020 е прекратена!
16408 ДГС Елена 21.07.2020 2030 здгл ела бк Добив на дървесина 16,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16409 ДГС Елена 21.07.2020 2030-1 здгл ела бк Продажба на дървесина 48,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16402 ДГС Елена 16.07.2020 2041 2042 гбр, здб, срлп, трп, цр, мжд, чб, бк, бб, кгбр Добив на дървесина 27,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16403 ДГС Елена 16.07.2020 2041-1 2042-1 гбр, здб, срлп, трп, цр, мжд, чб, бк, бб, кгбр Продажба на дървесина 66,219.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16392 ДГС Елена 07.07.2020 2032 2033 здгл, вб, гбр, цр, бк, чдб,бл Добив на дървесина 19,837.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16393 ДГС Елена 07.07.2020 2032-1 2033-1 здгл вб цр бл гбр бк чдб Продажба на дървесина 51,859.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16394 ДГС Елена 07.07.2020 2039 2040 бк трп гбр чрш Добив на дървесина 32,904.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16395 ДГС Елена 07.07.2020 2039-1 2040-1 бк трп гбр чрш Продажба на дървесина 83,318.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16377 ДГС Елена 30.06.2020 2038 бб бл кгбр цр здб Добив на дървесина 22,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16379 ДГС Елена 30.06.2020 2038-1 бб бл кгбр цр здб Продажба на дървесина 57,088.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16380 ДГС Елена 30.06.2020 2030 здгл ела бк Добив на дървесина 16,678.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16380 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16381 ДГС Елена 30.06.2020 2030-1 здгл ела бк Продажба на дървесина 49,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16381 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16386 ДГС Елена 30.06.2020 2017 бк гбр Добив на дървесина 47,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16386 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16387 ДГС Елена 30.06.2020 2017-1 бк гбр Продажба на дървесина 117,032.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
Процедура № 16387 на ДГС Елена от 30.06.2020 е прекратена!
16347 ДГС Елена 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили, мотоциклети и селскостопанска техника собственост на СЦДП ДП гр.Габрово,стопанисвани от ТП ДГС Елена гр.Елена за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16354 ДГС Елена 16.06.2020 2032 2033 2034 2035 2036 2037 здгл, вб, гбр, цр, бк, чдб, бк, бл, здб, срлп, кгбр,чб,бб, Добив на дървесина 54,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация