Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Елена

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

07.02.2024 ДГС Елена Списък на недървесни горски продукти за 2024г. Свали файла
05.02.2024 ДГС Елена Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2024г. Свали файла
13.03.2023 ДГС Елена Анализ на положителните и отрицателни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности Свали файла
13.03.2023 ДГС Елена Резюме на резултатите от проведен мониторинг за 2022г. Свали файла
27.02.2023 ДГС Елена Списък на недървесни горски продукти за 2023г. Свали файла
27.02.2023 ДГС Елена Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2023г. Свали файла
05.09.2022 ДГС Елена Декларация за дългосрочна ангажираност Свали файла
22.06.2022 ДГС Елена Доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ДГС Елена Свали файла
14.06.2022 ДГС Елена Политика за управление на горите Свали файла
14.06.2022 ДГС Елена Вътрешни правила за разрешаване на спорове Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

16.02.2024 ДГС Елена Ценоразпис за продажба на добита дървесина, от временен горски склад, на физически лица по чл. 111 от Закона за горите Свали файла
19.07.2023 ДГС Елена Ценоразпис за продажба на технологична дървесина , натоваренa на ТИР Свали файла
28.04.2023 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
30.12.2022 ДГС Елена ЦЕНОРАЗПИС Свали файла
03.10.2022 ДГС Елена ЦЕНОРАЗПИС Свали файла
13.06.2022 ДГС Елена Ценоразпис на минимални цени за извършвани услуги с комбиниран багер/челен товарач Свали файла
29.04.2022 ДГС Елена ЦЕНОРАЗПИС Свали файла
15.03.2022 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
17.01.2022 ДГС Елена ЦЕНОРАЗПИС Свали файла
14.12.2021 ДГС Елена Ценоразпис Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини